PIN is an international architectural practice focusing on private, commercial and public projects primarily in Turkey and the UK. On the back of diverse and international experiences, established in 2014, PIN emphasise process led work, making and innovation.By promoting collaborative approach to design via education, art and technology, our approach arrives at solutions, be it building, space or product that highlights the context of the project and the aspirations of the client and stakeholders. Establishing deep connections between people and our design is key to our vision.

PIN öncelikleri Türkiye ve İngiltere olmak üzere özel, kurumsal ve kamusal mimari projelere odaklı bir mimarlık pratiğidir. 2014 yılında kurulan PIN, yapmak, yaratmak ve geliştirmek yaklaşımı üzerinden geliştirdiği çalışma yöntemini proje çeşitliliği ve uluslararası deneyimi ile birleştirerek mimarlık pratiğine yansıtır. Ortak çalışma eğitim, sanat ve teknolojik araçlarla desteklediği tasarım yaklaşımını ürün, mekan ve yapı gibi çeşitli ölçeklerde çözümlere dönüştürerek projenin içeriği, programı ve beklentileri ile ilişkili sonuçlar üretir. İnsan ve tasarım arasındaki derin ilişki vizyonumuzun şifresidir.